Πελματογράφημα – Ορθωτικά Πέλματα

Η τεχνολογία μας δίνει μια σημαντική δυνατότητα: την αποτύπωση της μορφολογίας του ποδιού και την δημιουργία ειδικού ορθωτικού πέλματος.
Με το πελματογράφημα αποτυπώνεται με εξαιρετική ακρίβεια η μορφολογία του πέλματος και ενσωματώνονται στο ορθωτικό οι όποιες αλλαγές θέλει ο κλινικός να κάνει στο πέλμα.

 

Το στατικό και το δυναμικό πελματογράφημα αλληλοσυμπληρώνονται και προσδιορίζονται με μεγάλη ακρίβεια οι πιέσεις που ασκούνται στο πέλμα κατά τη στάση ή το βάδισμα ανάλογα με τον τύπο βαδίσματος, την κατανομή βάρους, τον άξονα και τον χρόνο βαδίσματος κ.α. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της επιφάνειας επαφής του πέλματος μας με το ορθωτικό με ταυτόχρονη μείωση της πίεσης. Τα ορθωτικά πέλματα είναι ιδανικά τόσο για έντονες αθλητικές δραστηριότητες, όσο και για καθημερινή άνετη βάδιση και σωστή στάση του κορμού. Τα ορθωτικά πέλματα συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του ποδιού, προστατεύουν τις αρθρώσεις και διορθώνουν τη στάση του σώματος.